Czy RODO zagraża finansom firm?

Nowe ustawodawstwo w sprawie ochrony danych osobowych obowiązuje już od 25 maja 2018 roku. Firmy miały czas, aby przygotować się nowych wymagań. Jak to jednak zawsze bywa, wszystkie podmioty, których ta ustawa dotyczy, mają wiele pytań i wątpliwości. Ponieważ jednak, za nieprzestrzeganie przepisów grożą duże kary finansowe, czasami nadinterpretują przepisy. Tymczasem do wszystkiego trzeba podejść w spokojny i wyważony sposób. Nowa ustawa obejmuje również biuro rachunkowe Białystok, które jest zobowiązane chronić nie tylko swoje dane, ale przede wszystkim dane swoich klientów. A wiadomo, że dane finansowe należą do wrażliwych i ich ujawnienie może spowodować wiele kłopotów firmy. Z tego powodu księgowość musi być szczególnie wrażliwa na wszystkie przepisy prawne, tym bardziej, że kary finansowe są naprawdę dotkliwe. Mogą one sięgać nawet 10 milionów euro lub dwóch procent całościowych obrotów firm. W przypadku naruszeń rażących kwota może sięgnąć 20 milionów euro lub czterech procent całkowitego rocznego obrotu firmy. Największe kary będą dotyczyły tych przedsiębiorstw, instytucji, korporacji, które przetwarzają największą ilość danych, bowiem właśnie tam niewłaściwe zabezpieczenie danych może wyrządzić szkody dużej ilości osób fizycznych. Oczywiście inspektor nie zawsze musi takie kary nakładać, ale firmy powinny mieć świadomość, że kary finansowe nie są mitem. Najlepszym sposobem na unikniecie kar finansowych, także dla biur rachunkowych, jest dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Te przepisy wyraźnie pokazują, że ustawodawcy zależało na ochronie osób fizycznych. Każda usługa księgowa powinna być należycie zabezpieczona. Przedsiębiorca, współpracujący z biurem rachunkowym, powinien zwrócić szczególną uwagę, że powierza dane osobowe swoich klientów do przetwarzania. Z tego powodu warto sporządzić odrębną umowę, dokument tzw. zawierzenia. Nie jest to obowiązkowe, ale pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo biuro rachunkowe, z którym współpracuje przedsiębiorstwo czy firma, powinno złożyć oświadczenie, że spełnia wymagania RODO.